Történetünk főhőse egy fiatalember, egy new yorki újságíró, Jonathan Hunt. Apai ágon az Agon főhősének, Samuel Hunt professzornak a dédunokája, míg anyai ágon magyar gyökerekkel rendelkezik. Édesanyja halála után úgy határoz, életében először Magyarországra utazik, és ha már ott jár, feltétlenül felkeresi gyerekkora egyik kedvenc regényének, az Egri csillagoknak színhelyét, Eger városát is. A könyv egy régesrégi darab, az első kiadás 1901-ből. Dédapjától származik, és a titokzatos eredetére két mellékelt levél utal, amelyet egy bizonyos Ábray Pál nevű professzor írt egykoron Samuel Hunt-nak. A rejtélyek és a történelem szeretetét vérében hordozó Jonathan elhatározza, hogy Egerben járva megpróbálja felkutatni a magyar professzor leszármazottjait.

Az ismeretlen városban hamarosan nyomra is akad, azonban az idős úr, aki hallott Ábray professzorról, egy furcsa legendát is elé tár. Az elmélete szerint ugyanis az író, Gárdonyi Géza a Jumurdzsák nevű török szereplőt az ő nagyapjáról, Jámbor Zsigmondról mintázta, aki a századfordulón Ábray professzor segédje volt, és rejtélyes körülmények között halt meg. Az öregúr állítása szerint Ábray egy időgép készítésén fáradozott ekkortájt, és a segéd egy balul sikerült időutazás eredményeképpen ragadt a XVI. században. A fantasztikumra ugyan fogékony, de reális gondolkodású ifjú Hunt már-már kinevetné az elméletet, de be kell ismernie magának, hogy a történet nagyon is egybecseng a két nála lévő levél tartalmával, sőt, egyenesen ezek a kiegészítések teszik értelmezhetővé azokat. Jámbor Mihály úr további bizonyítékokat is ígér, és meghívja Jonathan-t egy másnap reggeli találkozóra, amely soha nem jön létre: az idős ember váratlanul meghal. Hátrahagyott üzenetében a fiatalemberre bízza a befejezetlen kutatását, és féltve őrzött gyűjteményét. Jonathan végül hozzájut a bizonyítékokhoz, és végleg meggyőződik arról, hogy Jámbor úr bizony jó nyomon haladt…

A játék öt nap történetét meséli el:

1. nap (A legendák városa)
2. nap (Bizonyítékok az első időutazóról)
3. nap (Jumurdzsák üzenetei)
4. nap (A gyűrű nyomában)
5. nap (A gyűrű hatalma)